Visie: verandering vanuit verbondenheid

vsie

Richting geven aan verandering is samenhang zien, bepalen waar de collectieve kracht zit en dat inzicht een solide plek geven. Als je ziet dat veranderingen ook goed zijn vanuit je eigen perspectief en beseft waartoe je in staat bent als groep, dan blijft wat goed is.

“Veranderingen met kans van slagen komen tot stand wanneer er samenhang ontstaat tussen de mensen, de middelen en de motieven.”

Veranderingen laten zich niet dicteren. Daarom is het essentieel dat iedereen de kans krijgt om vanuit eigen perspectief mee te werken aan die verandering. Meerkat brengt samenhang aan tussen protocollen en praktijk; tussen de middelen en het doel en tussen de mensen en hun motief. We doen dat door ons te richten op positieve ervaringen en door leiders, teams en individuele medewerkers met elkaar in verbinding te brengen en hen te betrekken bij veranderprocessen. Veranderingen krijgen overlevingskans als ze in alle lagen herkend worden en een plaats krijgen in de dagelijkse praktijk van de organisatie.

“Het delen van positieve ervaringen versterkt het besef van de collectieve kracht van de organisatie.”

De methode die Meerkat hanteert, is erop gericht om mensen te laten nadenken over de beoogde verandering en over de rol die ze daarin voor zichzelf zien. Kijken naar wat er goed gaat, levert daarbij meer inspiratie op dan analyseren wat slecht gaat. Wie wil dat veranderingen worden gedragen door de hele organisatie, doet er goed aan zich te richten op wat werkt. Dat kan door mensen met het delen en benadrukken van positieve ervaringen het besef te geven wat er mogelijk is. Dat besef voedt de motivatie om nieuwe wegen in te slaan en geeft inzicht in de kansen. Dan is de weg vrij om over te gaan tot daden.

“Een verandering is duurzaam wanneer nieuwe inzichten stevig worden verankerd en het vuur blijft branden.”

Meerkat is aanjager van veranderingen en begeleidt ontwikkelinterventies door stakeholders te betrekken bij vragen, door inzichten te vertalen naar actie en door ondersteuning te bieden aan procesbegeleiders en managers. We streven in alles naar blijvende transformaties en naar wezenlijke inzichten, die een plaats krijgen in het DNA van de organisatie.

Kijk hier voor een overzicht van onze diensten.

ook snelheid geven

Ontdek de mogelijkheden van Verbinden, Verbeelden, Veranderen, in één gesprek!
Bel ons op: 040 34 00 101