Onze fascinatie voor de meerkat

Meerkatten zijn schrandere dieren met een ongekend probleemoplossend vermogen. Ze kunnen zich aanpassen aan veranderingen en slagen erin om als groep te overleven onder moeilijke omstandigheden. Ze danken dit aan hun levenskracht, aan hun vermogen tot samenwerking en aan de structuur van de groep, waarin ieder individu doet wat nodig is voor het collectief.

Onze waarden

  • We gaan tot de kern om betekenisvolle veranderingen te realiseren
  • We geloven in waardering, persoonlijke kracht en humor
  • We transformeren ons naar de wereld van onze klant
  • We hebben oog voor organisatiecontext en -dynamiek
  • We geloven in verbinding tussen mensen

Maak kennis met de partners

Meerkat bestaat uit een kernteam van partners die allen hun sporen hebben verdiend in de wereld van organisatieverandering.

 

Rob
Rob van der Loo – Partner

Rob van der Loo is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen en is gecertificeerd Birkman Consultant en Team Sociomapping Facilitator. Zijn belangstelling gaat uit naar de manier waarop teams en individuen vertrouwen kunnen ontwikkelen. Rob beschouwt vertrouwen als de basis van het exploreren van nieuwe wegen en het opdoen van nieuwe inzichten. Stap voor stap brengt hij mensen met wie hij werkt in de richting van wie ze echt zijn, wat hun unieke bijdrage is en wat ze werkelijk willen. Humor, echtheid en kwetsbaarheid zijn belangrijke waarden in zijn werk.

Marcel
Marcel van der Loo – Partner

Marcel van der Loo heeft Interdisciplinaire Onderwijskunde gestudeerd en is sindsdien werkzaam als Trainer, Coach en HRD-professional. Daarnaast is hij gecertificeerd master of NLP, Senior Birkman consultant en opgeleid in Appreciative Inquiry. Lid van diverse raden van advies en toezicht en in die rol een kritische gesprekspartner. Organisaties en mensen laten excelleren met behulp van een goed opleidingsbeleid, de juiste HR-structuur en een verantwoordelijk management zijn Marcels hoofdtaken. Trainen en adviseren van directie en leidinggevenden zijn kernactiviteit. Direct, recht door zee met oog voor de relatie. Hij is kritisch en analytisch en heeft het vermogen om opdrachtgevers van dienst te zijn met feedback die hen helpt hun organisatie snel naar een ander niveau te tillen. Zijn motto: If you do what you always did, you will always get what you always got.

 

Niels
Niels Tekke – Partner

De achtergrond van Niels Tekke ligt in de Communicatiewetenschap. Daarnaast is Niels gecertificeerd NLP Practioner, Birkman Consultant en Provocatief Coach. Hij werkt vanuit het besef dat iedereen het in zich heeft om zijn potentieel te ontdekken en dat ten volle te benutten. Hij beschouwt zichzelf als een vrijheidsstrijder die knellende denkkaders te lijf gaat; op individueel niveau, in teams en organisaties. Met ironie en enthousiasme relativeert hij zichzelf en laat hij de mensen met wie hij in contact komt zien dat er in hun visie op de werkelijkheid meer ruimte is dan ze denken.

 

Maak kennis met ons team van zelfstandige specialisten

Om onze vaste kern heen, heeft zich een loyaal netwerk gevormd van zelfstandige specialisten, die net als wij geloven in de kracht van samenwerking. Allen zijn verbonden door onze visie op betekenisvolle verandering binnen organisaties.

Arent
Arent van Dijk

Na zijn studie Cultuurwetenschap, diverse maatschappelijke bestuursfuncties en zijn mede-partnership in Welten, was Arent van Dijk in 2005 een van de mede-oprichters van Meerkat. Sinds 2014 is hij aan Meerkat verbonden als coach en interim-adviseur. Zijn passie gaat uit naar het coachen van ondernemers waarbij hij zich richt op het ontwikkelen van individuele kracht en leiderschap. Daarmee zijn ondernemers in staat om nieuwe deuren te openen en de volgende stap in het ondernemerschap te maken. Zijn motto: Zonder verleden geen heden, maar ook geen toekomst.

Lonneke
Lonneke Geels

Lonneke Geels heeft na een studie Hotelmanagement een passie ontwikkeld voor Human Resource Management en heeft intussen 25 jaar werkervaring in uiteenlopende branches. Lonneke is in staat om snel situaties te doorgronden en deze te vertalen naar concrete acties op het gebied van HRM. Ze is thuis in het vormgeven van managementontwikkeling, het begeleiden van strategische personeelsplanning en het effectief inrichten van HR-processen. Daarnaast werkt ze als onafhankelijk bemiddelaar, onder andere bij onderhandelingen tussen directie en ondernemingsraad.

 

Bart

Bart van Linder

Bart van Linder wilde als kind zijn eigen pad kiezen, zichzelf ontwikkelen, nieuwe dingen leren en zelf de regels van het spel bepalen. Dit vermogen beschouwt Bart als een van de fundamentele bronnen voor vernieuwing. Als verander-professional neemt hij mensen mee in ‘een ontdekkingsreis’ om hen los te maken van belemmerende patronen en ze terug te laten keren naar hun eigen bron. Door echt bij de onderstroom te komen, ontstaat verandering vanuit de eigen wens in plaats vanuit de wens van een ander. Dát geeft mensen en organisaties energie en plezier.

Marianne
Marianne van Woerkom

Marianne van Woerkom is associate professor bij de afdeling Human Resource Studies van Tilburg University. Ze houdt zich bezig met leer- en ontwikkelingsprocessen in organisaties en doet onderzoek naar de effectiviteit van ‘de sterke punten benadering’. Kunnen organisaties hun medewerkers ondersteunen bij het ontdekken en van hun sterke punten en het gebruik daarvan stimuleren? En in hoeverre draagt dit bij aan het welbevinden en het functioneren van medewerkers? Voor dit onderzoek werkt ze samen met organisaties die interesse hebben in deze benadering.

 

robbert masselink

Robbert Masselink

Robbert Masselink adviseert en begeleidt organisaties en teams bij het ontwikkelen en realiseren van ambities. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de wijze waarop mensen in dat maakproces samen presteren, werken en leren. Hij doet dat vanuit een grote betrokkenheid met de mensen en partijen om tafel en gericht op het bereiken van gemeenschappelijke gedragen uitkomsten. Zijn vermogen om snel te kunnen schakelen tussen inhoud, proces en relatie helpt partijen om in vaak lastige of complexe situaties nieuw perspectief te scheppen. Robbert is Certified Professional Facilitator van IAF-Nederland en heeft verschillende publicaties over de actieonderzoeksmethode Appreciative Inquiry op zijn naam staan. Hij is als docent verbonden aan Sioo en Noorderlink. Hij is eigenaar van Keynote Consultancy.