Blog

Op deze blog delen onze medewerkers en professionals uit ons netwerk hun kennis, ideeën, meningen en inspiratie die interessant en relevant zijn voor wie bezig is met veranderingen in organisaties, teams en individueel.

“Niet alleen maar een roze bril”

“Niet alleen maar een roze bril”

Het grote misverstand uit de waarderende benadering: “Niet alleen maar een roze bril”

Wij krijgen weleens te horen dat mensen niet voor de waarderende methode kiezen, omdat deze niet kritisch genoeg zou zijn, te positief is of de pijnpunten niet genoeg bloot zou leggen. En eerlijk is eerlijk, soms gaan er dingen niet goed en is scherpe kritiek noodzakelijk en zinvol.

Positiviteit
In de basis lijkt de waarderende benadering niet kritisch; de waarderende methode kijkt namelijk met name naar wat wel werkt en naar waar de kracht van iemand zit. Dat noemen we het positivistische aspect. Waarom dat erg welkom is, heb ik in mijn vorige blog beschreven (‘Waarom waarderend werken noodzaak is’).
In die zin moet het ‘positivistische aspect’ ook een soort van balans geven in het doorgeslagen veld van negativiteit en het voortdurend kijken naar wat er niét is.

Generativiteit
Goed. Maar er staat nog een begrip boven “Positiviteit” en dat is “Generativiteit”.
Generativiteit wil zeggen: “geeft energie, levert geïnspireerde plannen op”!
Meestal leidt het één tot het ander. Als mensen verhalen delen over wat goed gaat, maakt dat veel energie los die je kunt gebruiken als springplank voor het uitvoeren van plannen. Maar soms werkt dat niet, is er meer nodig.

Afgelopen jaar waren een collega en ik aan het werk bij een grote organisatie van 1400 medewerkers. Wij hadden bijeenkomsten met de 40 leidinggevenden die rondom een thema met elkaar in gesprek wilden. En inderdaad, de waarderende vragen leidden tot interessante generatieve gesprekken. Echter, er werden ook zaken waar mensen ontevreden over waren niet benoemd en later bleek al heel lang niet benoemd. In het begin werd deze onbenoembare aangeduid als “de olifant” waar iedereen van wist, maar niemand over praatte. Dat niét benoemen van gedoe, dat mensen dagelijks ervaarden, kostte enorm veel energie.

De roze bril moest af
Daar sta je dan met je waarderende benadering, denk je dan. Echter, de waarderende benadering ontkent niet het gedoe in een organisatie. Integendeel, het zoekt juist met name naar dát wat energie genereert. En daarvoor moest in deze situatie juist over ‘De Olifant’ gesproken worden. Deze organisatie was doorgeschoten in alles met de mantel der liefde te bedekken. De roze bril moest af.

Waarderend blijven bij kritiek
De generatieve kant van de waarderende benadering is daarbij dus belangrijker dan dat we alleen het positieve willen benadrukken. Andere brillen dan de roze, zijn essentieel. Zaak is wel dat je zo’n kritisch gesprek waarderend kunt blijven voeren en daar hebben veel mensen moeite mee. Er worden al snel oordelen geveld en schuldigen gezocht.

In ons werk met een andere klant hebben we afgelopen maand een gespreksmodel ontwikkeld dat alle kanten belicht maar uiteindelijk een waarderend, respectvol gesprek op gang brengt. De bron kan daarbij ook een scherp punt van kritiek zijn.

In mijn volgende blog zal ik dit model uit de doeken doen.

Meerkat Meeting: Waarderend Veranderen

Vorige week woensdag vond op onze nieuwe locatie op Strijp-S de eerste succesvolle Meerkat Meeting van het jaar plaats. Met vraagstukken als ‘wat wordt er mogelijk als jouw organisatie zich focust op kracht?’ en ‘door welke verhalen word jij geïnspireerd en rondom welk thema zou je graag aanstekelijke verhalen horen binnen jouw organisatie?’, was het thema van deze meeting Waarderend Veranderen.
Lees meer

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens

 

Het nieuwe jaar is al weer begonnen en wij willen iedereen dan ook een gelukkig, gezond en succesvol 2017 toewensen. Wij bedanken onze opdrachtgevers voor het vertrouwen en de aangename samenwerking. En natuurlijk staan we ook dit jaar weer klaar voor alle vragen en opdrachten.

Voor Meerkat gaat er in 2017 veel veranderen. Wij werken hard aan onze groei en er gaan dit jaar weer mooie dingen plaatsvinden.

Nieuw Adres
We gaan verhuizen! Per 1 maart betrekken wij ons nieuwe kantoor op Strijp S in Eindhoven. Nieuw adres, nieuw telefoonnummer en natuurlijk weer heel veel nieuwe plannen! Wil je eens komen kijken naar onze nieuwe onderkomen? Dat kan altijd of bezoek onze nieuwe Meerkat Meeting op 15 maart. Je bent van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,
Peter, Niels, Rob, Marcel en Loes

Ons adres en telefoonnummer per 1 maart 2017
Meerkat B.V.
Videolab Strijp S
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
Telefoon: 040-3400101

Blaas het stof van je Birkman Map!

Blaas het stof van je Birkman Map!

 

‘Blaas het stof van je Birkman map en kom naar de BIRKMAN RECAP op dinsdag 22 november 2016’

Heb jij in het verleden de Birkman methode bij ons gedaan? Dan bieden wij jou een middag aan om je actuele vragen opnieuw vanuit dit unieke instrument te bekijken. De Birkman verliest zijn betekenis namelijk niet over tijd.
Een ervaren consultant zal je helpen bij de interpretatie en je zult met nieuwe inzichten weer huiswaarts keren.

Birkman Recap praktisch:

Datum: dinsdag 22 november 2016
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Bèta gebouw, High Tech Campus 9, Eindhoven
Parkeren: garage P0, tegenover het Bèta gebouw
Kosten: Een vrijwillige donatie aan een goed doel waar wij een warm hart aan toedragen (http://www.stichtingcapricorn.nl/)
Aanmelden graag via info@meerkat.eu

Hartelijke groet!

Rob van der Loo

 

Masterclass “Licht op Leiderschap”

Masterclass “Licht op Leiderschap”

 

Meerkat organiseert op 10 en 11 november de tweedaagse Masterclass “Licht op Leiderschap”.
Graag nodigen wij je uit om samen met vakgenoten en een aantal toppers op gebied van leiderschap verdiepende gesprekken te voeren en mooie workshops te volgen.
Zie voor het volledige programma de bijlage masterclass_capricorn_meerkat

 

Een voorbeeld uit de praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk

 ‘Waarderend veranderen’

 Dit interview is binnen de organisatie gebruikt om ruchtbaarheid te geven aan een succesvolle verandering die via de ‘Waarderende methode’ heeft plaatsgevonden.

 

Jullie zijn vorig jaar gestart met een verandertraject met Meerkat, een bureau dat gespecialiseerd is in organisatieontwikkeling op de ‘Waarderende manier’. Wat was de aanleiding hiervoor?

De wereld verandert. Ook binnen ons bedrijf wordt van je verwacht dat je je blijft ontwikkelen en dat medewerkers deelgenoot worden van de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast zien we dat het werk op bepaalde gebieden terugloopt of wijzigt. Ik heb daarom aan mijn team voorgelegd: ik wil graag samen met jullie de blik op de toekomst richten en dit verandertraject ingaan.
Lees meer

Top 5 voor 2016

Top 5 voor 2016

Mijn goed voornemen was om dit jaar eens rustig te beginnen en om met meer regelmaat een blog te presenteren. Ik neem je even mee in overview van deze week.
Lees meer

Meerkatten in Zuid-Afrika

Meerkatten in Zuid-Afrika

Dat hadden wij mooi bedacht. Dit jaar bestaan we 10 jaar als Meerkat. Laten we dan met alle collega’s een week naar Zuid-Afrika gaan, het natuurlijk leefgebied van de Meerkat (Kalahari woestijn). Ook was er de World Conference Appreciative Inquiry (WAIC-2015) in Johannesburg dus we konden ook nog drie dagen met de nieuwste inzichten op het gebied van de waarderende benadering verwend worden. Daarnaast zouden we
Capricorn, het goede doel dat we al jarenlang ondersteunen, kunnen bezoeken in Kaapstad. Alle lijnen kwamen samen.

De Conferentie in Johannesburg
Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat we een ongelofelijke week hebben gehad. De conferentie is zeer inspirerend geweest. We hebben kennis mogen maken met de grondleggers van Ai in de personen van David Cooperrider en Ron Fry. Dertig jaar zijn zij al bezig met deze methodiek. De notitie boekjes zijn vol geschreven! Drie dagen lang overdag kennis opslurpen, mensen ontmoeten en in de avond met elkaar uitwisselen wat we gehoord en gezien hadden en hoe dit van waarde kan zijn in ons werk.

Op zo’n avond waren we in een restaurant op een gegeven moment nog de enige blanken. Dit was aanleiding voor een stand up comedian om ons op een grappige manier te laten voelen wat het is om ‘apart’ te zijn. Wij hadden gelukkig onze eigen stand up comedian bij ons in de vorm van Niels Tekke. Bijzonder dat dit inmiddels kan, samen lachen om zo’n beladen onderwerp.

In Johannesburg hebben we ook het apartheidsmuseum en de wijk Soweto bezocht. Dit maakt indruk. Hier heeft nog niet zo lang geleden een complete revolutie plaatsgevonden. De verschillen in dit land zijn nog steeds extreem. Raar om mee te maken. Later zouden we nog meer horen over apartheid uit eerste hand.

Lees meer

12