“Meerkat gelooft in de kracht van organisaties waarin mensen zich verbonden voelen met hun ambitie en met elkaar.”

Meerkat gaat samen met de klant op zoek naar de levenskracht van de organisatie om vervolgens snelheid te geven aan wezenlijke verandering. We doen dat door leiders, teams en medewerkers met elkaar in verbinding te brengen en hen gezamenlijk te betrekken bij het proces. Het aanjagen en begeleiden van veranderingen gebeurt volgens beproefde methodes, die terug te voeren zijn op ons basisprincipe: verbinden, verbeelden, veranderen. Het resultaat is een sterke organisatie waarin iedereen zich betrokken voelt en waaraan stakeholders zich graag verbinden.

Wilt u:

  • uw klant nog beter helpen om succesvol te worden?
  • uw dienstverlening aanpassen aan de veranderende markt?
  • met uw team ambities vertalen naar concreet gedrag?
  • de gevestigde orde binnen uw organisatie verbinden met de nieuwe generatie klanten / medewerkers?
  • grip op groeistuipen krijgen?
  • het teamproces en de performance versterken tijdens en na een fusie?
  • draagvlak creëren voor ontwikkeling, verandering of innovatie?
  • talentmanagement afstemmen op uw bedrijfsstrategie?
  • persoonlijke- en professionele ontwikkeling van mensen borgen in uw organisatie?
  • tot een transparant beoordelings- en beloningssysteem komen?

Als u één van deze vragen met ‘Ja‘ heeft beantwoord, kijk dan snel verder op deze website naar wat Meerkat voor u kan betekenen. Of neem direct contact met ons op.

 

Meerkat Meetings 2017

Dit jaar gaan we met de Meerkat Meetings On Tour op bezoek bij onze klanten.
De derde bijeenkomst gaat plaatsvinden bij Domino Benelux in Houten.
Meld je hier gratis aan voor de Meeting.

15 maart
28 juni
27 september: Domino Benelux in Houten met als onderwerp Waarderend Veranderen
23 november

 

Meerkat

aanhetwoord

Meerkat nieuws