“Meerkat gelooft in de kracht van organisaties waarin mensen zich verbonden voelen met hun ambitie en met elkaar.”

Meerkat heeft ook een on-line academy. Daar kun je al onze activiteiten zien voor het najaar. Je kunt ook direct inschrijven voor een boekbespreking, Meerk@Diner of onze MooC.

Meerkat gaat samen met de klant op zoek naar de levenskracht van de organisatie om vervolgens snelheid te geven aan wezenlijke verandering. We doen dat door leiders, teams en medewerkers met elkaar in verbinding te brengen en hen gezamenlijk te betrekken bij het proces. Het aanjagen en begeleiden van veranderingen gebeurt volgens beproefde methodes, die terug te voeren zijn op ons basisprincipe: verbinden, verbeelden, veranderen. Het resultaat is een sterke organisatie waarin iedereen zich betrokken voelt en waaraan stakeholders zich graag verbinden.

Wilt u:

  • uw klant nog beter helpen om succesvol te worden?
  • uw dienstverlening aanpassen aan de veranderende markt?
  • met uw team ambities vertalen naar concreet gedrag?
  • de gevestigde orde binnen uw organisatie verbinden met de nieuwe generatie klanten / medewerkers?
  • grip op groeistuipen krijgen?
  • het teamproces en de performance versterken tijdens en na een fusie?
  • draagvlak creëren voor ontwikkeling, verandering of innovatie?
  • talentmanagement afstemmen op uw bedrijfsstrategie?
  • persoonlijke- en professionele ontwikkeling van mensen borgen in uw organisatie?
  • tot een transparant beoordelings- en beloningssysteem komen?

Als u één van deze vragen met ‘Ja‘ heeft beantwoord, kijk dan snel verder op deze website naar wat Meerkat voor u kan betekenen. Of neem contact met ons op.

 

Meerkat Meetings 2016

De data voor de Meerkat Meetings zijn dit jaar op:
5 april met als onderwerp Waarderend HR
15 juni met als onderwerp Waarderend Leiderschap
13 oktober met als onderwerp Waarderend Veranderen
22 november Birkman Recap
14 december met als onderwerp Waarderend Veranderen
Inschrijven kan nu al via info@meerkat.eu

 

Meerkat

aanhetwoord

Meerkat blog