“Meerkat gelooft in de kracht van organisaties waarin mensen zich verbonden voelen met hun ambitie en met elkaar.”

Meerkat gaat samen met de klant op zoek naar de levenskracht van de organisatie om vervolgens snelheid te geven aan wezenlijke verandering. We doen dat door leiders, teams en medewerkers met elkaar in verbinding te brengen en hen gezamenlijk te betrekken bij het proces. Het aanjagen en begeleiden van veranderingen gebeurt volgens beproefde methodes, die terug te voeren zijn op ons basisprincipe: verbinden, verbeelden, veranderen. Het resultaat is een sterke organisatie waarin iedereen zich betrokken voelt en waaraan stakeholders zich graag verbinden.

Wilt u:

  • uw klant nog beter helpen om succesvol te worden?
  • uw dienstverlening aanpassen aan de veranderende markt?
  • met uw team ambities vertalen naar concreet gedrag?
  • de gevestigde orde binnen uw organisatie verbinden met de nieuwe generatie klanten / medewerkers?
  • grip op groeistuipen krijgen?
  • het teamproces en de performance versterken tijdens en na een fusie?
  • draagvlak creëren voor ontwikkeling, verandering of innovatie?
  • talentmanagement afstemmen op uw bedrijfsstrategie?
  • persoonlijke- en professionele ontwikkeling van mensen borgen in uw organisatie?
  • tot een transparant beoordelings- en beloningssysteem komen?

Als u één van deze vragen met ‘Ja‘ heeft beantwoord, kijk dan snel verder op deze website naar wat Meerkat voor u kan betekenen. Of neem direct contact met ons op.

 

Meerkat Meetings 2018

Ook in 2018 gaan we door met onze Meerkat Meetings.
De eerste bijeenkomst gaat plaatsvinden op ons adres in Eindhoven, Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
Meld je hier gratis aan voor de Meeting.

11 april: 13.30-18.00 uur

 

Meerkat

aanhetwoord

Meerkat nieuws